Skogkultur – satser

Gjennomsnittskostnader for 2022 og anbefalte maks.kostander for 2023.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 14.03.2023

Før kommunene fatter vedtak om NMSK-tilskudd og utbetaling av skogfond til skogkulturtiltak skal kommunene vurdere om kostnadene er innenfor normalområdet og/eller i samsvar med arbeidets omfang og kvalitet. Til hjelp for dette har Statsforvalteren i Agder publisert gjennomsnittskostnader for Agder i 2022 og en anbefaling om kostnadstak for de ulike tiltakene i 2023. Noen kommuner har egne satser tilpasset sin kommune.