Koronasituasjonen – landbruk

Aktuell informasjon om koronasituasjonen til landbruksnæringen.


Publisert 10.06.2021

Kompensasjonsordninger i jordbruket under koronapandemien

Foretak kan søke tilskudd til opplæring i grøntsektoren, kompensasjon for innreisekarantene og erstatning ved mangel på arbeidskraft i grøntproduksjoner.


Publisert 02.06.2021

Ekstraordinært tilskudd til skogplanting

Kr 1,50 per plante – skal sikre planting vårsesongen 2021, selv om utenlandsk arbeidskraft forhindres av reiserestriksjoner.


Publisert 15.04.2021

Erstatning ved mangel på arbeidskraft i grøntproduksjoner

Ordningen gjelder avlingssvikt forårsaket av mangel på arbeidskraft i innhøstingen pga. koronapandemien.


Publisert 06.04.2021

Fortsatt erstatning ved mangel på arbeidskraft i grøntproduksjonene

I 2020 ble erstatningsordningen for avlingssvikt utvidet til også å gjelde tap forårsaket av mangel på arbeidskraft pga. koronapandemien. Utvidelsen videreføres i 2021.


Publisert 19.03.2021

Dokumentasjonsordning for grøntnæringen ved behov for utenlandsk arbeidskraft

Foretak som produserer eller pakker poteter, grønnsaker, frukt eller bær kan sende inn opplysninger om sitt behov for utenlandsk arbeidskraft. 


Publisert 24.02.2021

Jordbrukets beredskapsforum følger koronasituasjonen i 2021

Referater fra møter 17. februar og 12. april. 


Publisert 08.02.2021

Innreise til Norge for å jobbe i landbruket

Fra 29. januar er unntak fra innreiserestriksjonene for utlendinger bare aktuelt for å sikre kontinuitet i kritiske samfunnsfunksjoner.


Publisert 07.07.2020

Ny versjon av smittevernveileder for grøntprodusenter

Koronavirus: Mattilsynet informerer om smittevern til produsenter av frukt, bær, grønnsaker og potet. Fra 6. juli er det åpnet for at testing kan erstatte karantene i noen tilfeller.


Publisert 19.06.2020

Autorisasjonskurs for plantevernmidler i koronatider

Våren 2020 ble opplegget raskt enderet til nettbaserte kurs og hjemmeeksamen.


Publisert 16.06.2020

Tilskudd for å opprettholde hogstaktivitet i skogbruket

Midlertidig forskrift for 2020 fastsatt 9. juni. Kommunen må ha anmodning om sluttutbetaling innen 30. november.