Webinar om pollinatorstriper

Sone for pollinerende insekter, Landvik, Grimstad. Foto: Solfrid Mygland / Statsforvalteren i Agder.

14. mai kan du lære om å tilrettelegge for ville bier og andre pollinatorer langs jordekantene.

Publisert 08.05.2024

NIBIO, NLR og Statsforvalteren arrangerer webinar tirsdag 14. mai kl. 18.00–19.00. Teamslenke finner du i invitasjonen.

Målgruppe er bønder som søker om produksjonstilskudd, rådgivere og kommunal landbruksforvaltning.  

Program

18:00:  Åpning og velkommen ved Elin Blütecher, NIBIO. 

18:05: Tiltak for pollinerende insekter i Agder-landbruket med vekt på "Tilskudd til pollinatorsoner". Solfrid Mygland / Ellen Synnøve Eskeland, Statsforvalteren.

18:15: NIBIO Landvik som nasjonalt kompetansesenter for blomstereng og naturfrø – med vekt på Årets Robustfrøblanding og konkrete råd om etablering og skjøtsel. Trygve S. Aamlid, NIBIO.

18:40: Tilpasning av pollinstorsoner til produksjon av potet og grønnsaker. Astrid Gissinger, NLR.

18:50: Spørsmål og oppsummering. Informasjon om demofelt og markdag sommeren 2024.  

19:00:  Slutt