Landbruks- og matministeren til Grimstad

Tirsdag 21. juli besøker Olaug Bollestad NIBIO Landvik og bonde Ole Didrik Stensohn. Tema er norsk planteproduksjon.

Publisert 17.07.2020

Program:
Kl. 11.30: NIBIO Landvik, Reddalsveien 215, Grimstad.
Kl. 14.00: Ole Didrik Stensohn, Moysandveien 10, Grimstad.

Sentralt i den landbrukspolitiske debatten står sjølforsyning og mulighetene for å øke planteproduksjonen, både direkte til menneskemat og til dyrefôr. Det er mulig å øke både mengde og typer planter vi dyrke i Norge. Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) vil orientere mer og viser konkrete eksempler når landbruks- og matminister Olaug Bollestad tirsdag 21. juli besøker NIBIOs avdeling Landvik i Grimstad.

NIBIO vil i denne sammenhengen presentere for statsråden:

  • Siri Svendgård-Stokke fra NIBIO presenterer en ny kartløsning som viser mulige produksjonsområder for typer grønnsaker.
  • Norsk produksjon av soyabønner som gourmet grønnsak.
  • Dyrking av søtpoteter.

Det vil bli omvisning, i den grad tida tillater, vil statsråden bli vist:

  • Levende genbank av gamle norske sorter som rabarbra, jordskokk, sjalottlauk mv.
  • Produksjon av engfrø til blomsterfrøblandinger.
  • Forsking på gras til golfbaner.

Ole Didrik Stensohn er kontraktdyrker for konservesfabrikken Smaken av Grimstad AS. Han er i gang med innhøsting av frilandsagrurk.  Her deltar flere medlemmer fra kontraktdyrkerlaget.

Landbruks- og matminister Bollestad vil orientere om norsk sjølforsyning, tiltak som er gjennomført i de siste jordbruksoppgjørene, spesielt på grøntsektoren, og planer framover. Et utvalg ledet av Anita Krohn Traaseth avga i slutten av mars rapport om muligheter for vekst og økt norskandel i grøntsektoren. Bollestad vil kommentere noen av forslagene i denne rapporten.

Kontaktpersoner:
Kontakt NIBIO Landvik: Randi Seljåsen, tlf. 40 62 29 15.
Ole Didrik Stensohn, tlf. 91 76 77 49.
Kontakt for landbruks- og matministeren: Iris-Adele Berg Jess, tlf. 91 52 76 29.

Kontaktpersoner