Digitale Boligsosial konferanser i sør

Dato:
8. september 2021 09.00 - 29. september 2021 15.00
Sted:
Webinar på Teams
Arrangør:
Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, Statsforvalteren i Agder og Husbanken sør
Målgruppe:
Innholdet er tilpasset deg som jobber innenfor boligsosialt arbeid, kommunalt planarbeid, sosialt arbeid, barnverntjenesten, flyktningetjenesten, frivillige og brukerorganisasjoner.

Årets tema er den nye strategien for sosial boligpolitikk «Alle trenger et trygt hjem».

Publisert 30.06.2021

». Hva skal til for at vi sammen skal nå dette målet? Vi inviterer deg til fire fagwebinar i løpet av september 2021.

Start: 08. september 2021 00.00

Slutt: 29. september 2021 00.00

Sted: Webinar på Teams

Pris: Gratis

Påmeldingsfrist: 07. september 2021 09.00, men du kan melde deg på allerede i dag. Påmelding ved å følge denne lenken:

Digital boligsosial konferanse i sør - Husbanken

Målgruppe

Innholdet er tilpasset deg som jobber innenfor boligsosialt arbeid, kommunalt planarbeid, sosialt arbeid, barnverntjenesten, flyktningetjenesten, frivillige og brukerorganisasjoner.

Formål

Du vil få innsikt i den nasjonale strategien for den sosiale boligpolitikken "Alle trenger et trygt hjem" samt ny kunnskap og erfaringsdeling på tvers av fagområder. 


Det blir innlegg fra Statsforvalteren, Husbanken, direktorater, forsknings- og kompetansemiljø og flere kommuner som har erfaring med boligarbeid. 

Program

Onsdag 8.september:        

Alle trenger et trygt hjem – nasjonal strategi for den sosiale      boligpolitikken

Onsdag 15.september:      

Boligsosiale hensyn i plan

Onsdag 22.september:      

Utsatte barnefamilier

Onsdag 29.september:      

Psykisk helse og rus - sårbare overganger fra institusjon til bolig i kommunen

Detaljert program i følger

Kontaktperson statsforvalteren i Agder: Knut Kleven fmavkrk@statsforvalteren.no

Dato:
8. september 2021 09.00 - 29. september 2021 15.00
Sted:
Webinar på Teams
Arrangør:
Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, Statsforvalteren i Agder og Husbanken sør
Målgruppe:
Innholdet er tilpasset deg som jobber innenfor boligsosialt arbeid, kommunalt planarbeid, sosialt arbeid, barnverntjenesten, flyktningetjenesten, frivillige og brukerorganisasjoner.

Kontaktpersoner