Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Webinar om sårbare barn og unge under covid - 19-pandemien

Dato:
26. november 2020 09.00 - 14.00
Sted:
Teams
Arrangør:
Fylkesmannen i Agder, Helse- og sosialavdelingen og Utdanning- og barnevernsavdelingen.
Målgruppe:
Alle ansatte i kommunene, helseforetak og frivillige som arbeider med barn og unge. Jobber du i skole, barnehage, barnevern, helsetjeneste, beredskap, kommuneledelsen mm så er dette noe for deg.

Da covid -19-pandemien inntraff fikk det store konsekvenser for sårbare barn og unge. Hvordan tar vi vare på barn og unge fremover?

 

Publisert 23.09.2020

Hvilke rettigheter har barn og unge under denne krisen?

Hva kan vi lære av det vi til nå har vært igjennom?

Hvordan kan vi i større grad støtte barn og unge i tiden fremover?

I dette webinaret vil vi dele kunnskap og erfaringer som kommuner, Bufdir, Barneombudet og Blåkors har fått gjennom pandemien. Det vil bli innlegg om barns rettigheter, om sårbare barn og unge i beredskapsarbeid. Vi ønsker å få til dialog og refleksjon underveis.

Webinaret arrangeres i et samarbeid mellom Helse- og sosialavdelingen og Utdanning- og barnevernsavdelingen hos Fylkesmannen i Agder. 

Du vil få tilsendt lenke til webinaret og inndeling til gruppearbeid pr. e-post dagen før arrangementet.

Vi forsøker, så langt det lar seg gjøre, at deltakere fra samme kommune deltar i samme gruppe på teams. De som, etter de gjeldende smittevernfaglige retningslinjer, ønsker å sitte sammen fysisk, må gjerne gjøre det (da må vi få tilsendt èn e-postadresse).

Webinar barns beste

Dato:
26. november 2020 09.00 - 14.00
Sted:
Teams
Arrangør:
Fylkesmannen i Agder, Helse- og sosialavdelingen og Utdanning- og barnevernsavdelingen.
Målgruppe:
Alle ansatte i kommunene, helseforetak og frivillige som arbeider med barn og unge. Jobber du i skole, barnehage, barnevern, helsetjeneste, beredskap, kommuneledelsen mm så er dette noe for deg.