Statsforvalterens utdanningsmøte

StatsforvalterenS UTDANNINGSMØTE er Statsforvalterens møteplass for representanter for kommuner, fylkeskommuner, KS, Utdanningsforbundet og Universitetet i Agder

Møtet er en videreføring av det tidligere skolesjefsmøtet og er arena for informasjon, drøfting og samarbeid på utdanningsområdet. Dels gjelder dette formidling av informasjon fra statlig side og fra KS, men møtet er også ramme for drøftinger mellom skoleeiere om saker av felles interesse. Også andre instanser med informasjon og nytteverdi for utdanningsområdet kan benytte møteplassen. Den primære målgruppen for møtet har seg i mellom valgt et arbeidsutvalg (AU utdanningsmøtet) som bistår Statsforvalteren i drøfting av saker og temaer som skal tas opp på møtene.

På denne siden finner du oversikter over møter og referater.


Publisert 18.03.2019

Utdanningsmøtet 14. mars 2019

Torsdag 14. mars ble Fylkesmannens utdanningsmøte avholdt i Niels Henrik Abels hus i Kristiansand.


Publisert 10.12.2018

Utdanningsmøtet 6. desember 2018

Torsdag 6. desember ble Fylkesmannens utdanningsmøte avholdt i Bystyresalen i Kristiansand