Eksamen og vurdering

Statsforvalteren har blant annet som oppgave å følge opp regionalt arbeid med det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet, herunder eksamen.

Statsforvalteren skal koordinere sensur for sentralt gitte eksamen i grunnskolen og i grunnskoleopplæring for voksne.

Arbeidet omfatter:

  • rekruttere, oppnevne og skolere sensorer i hver region
  • arrangere sensorskolering
  • oppnevne eventuelle oppmenn
  • arrangere fellessensur i hver region
  • gjennomføre klagebehandling i grunnskolen og i grunnskoleopplæringa for voksne
  • utbetale utgifter knyttet til sensur og klagebehandling

Publisert 13.10.2023

Statsforvalteren i Agder vil avholde fellessensur i matematikk og engelsk den 19. juni 2024

Utdanningsdirektoratet har vedtatt at fellessensurmøtet avholdes i perioden 19. - 21. juni 2024.


Publisert 09.01.2023

Oppmelding til eksamen 2023

Statsforvalteren i Agder minner om at fristen for å melde på kandidater og fagpersoner i PAS (Eksamenstjenesten) er 1. mars 2023.


Publisert 14.11.2022

Sensorskolering og fellessensur våren 2023

Fellessensuren for skriftlig eksamen 2023 er satt til mandag19. juni. Dette gjelder for fylkene Rogaland og Agder.


Publisert 14.11.2022

Materiell fra digitale samlingen 28. oktober om eksamen etter LK20/LK20S.

Statsforvalteren gjennomførte i samarbeid med Utdanningsdirektoratet 28. oktober digitale samlingen om eksamen. Her finner man materialet som ble brukt


Publisert 26.10.2022

Statsforvalteren minner om den digitale samlingen 28. oktober om eksamen etter LK20/LK20S.

Statsforvalteren i samarbeid med Utdanningsdirektoratet gjennomfører den 28. oktober digitale samlingen om eksamen.


Publisert 26.10.2022

Eksamen våren 2023 - fellessensur

Fellessensur for sentralt gitt eksamen i grunnskolen er den 19.juni 2023.


Publisert 19.10.2022

Digitale samlingen 28. oktober om eksamen etter LK20/LK20S.

Statsforvalteren i samarbeid med Utdanningsdirektoratet minner om den digitale samlingen 28. oktober om eksamen etter LK20/LK20S.


Publisert 12.10.2022

Statsforvalterens ansvar for reiseregninger til eksamenssamlinger for lærere i videregående høsten 2022

Statsforvalteren i Agder har fått i oppdrag av Utdaningsdirektoratet å håndtere reiseregninger for lærere fra Agder som har meldt seg på på høstens eksamenssamlinger.


Publisert 28.05.2021

Muntlig eksamen for elever er avlyst

Muntlig eksamen for elever på 10. trinn og Vg3 og påbygg avlyses. Eksamen vil fortsatt arrangeres for privatister, også muntlige eksamener.


Publisert 21.05.2021

Klage på karakter i grunnskolen

Elevar har rett til å klage på  standpunktkarakter og eksamenskarakter. Er du elev i grunnskolen finn du her informasjon om korleis du kan klage, kva du kan klage på og kven som kan klage