Eksamen i utlandet

Informasjon om søknadsordningen for de som må ta eksamen i utlandet.

Eksamen i utlandet.

I spesielle tilfelle er det mulig å ta eksamen i utlandet. Hovedregelen er at det ikke er mulig å gå opp i fag som allerede er bestått. Ordningen gjelder i utgangspunktet bare ved sentralt gitt skriftlig eksamen.

Søknadsfrist er 15.mars og 15.oktober.

 

Søknadens sendes inn for søker av ansvarlig skole i Norge.

 • Ansvarlig skole i Norge fyller ut skjema som bekrefter at man tar på seg oppgaven som ansvarlig skole i Norge og sikrer at nødvendige vedlegg til skjema sendes inn (Sett inn lenke til skjema)

Nødvendige vedlegg er

 • Skriftlig søknad fra søker der det kommer frem at man kvalifiserer til ordningen, og som gjør rede for hvorfor man søker om eksamen i utlandet
 • Dokumentasjon på at søker er meldt opp til eksamen som elev/privatist
 • Dokumentasjon fra godkjent eksamenssted i utlandet det det kommer frem av man tar på seg ansvaret med å være eksamenssted i utlandet.

 

De som kan søke om å få avlegge eksamen i utlandet er:

 • Elever med rett til ny, utsatt og særskilt eksamen, og privatister med rett til utsatt eksamen
 • Nordmenn som bor fast i utlandet
 • Militært personell stasjonert i utlandet
 • Elever som representerer Norge på et høyt nivå i internasjonale arrangementer innen idrett og annen kultur (for eksempel EM i fotball mv)

 

Søknaden kan bli avslått dersom:

 • begrunnelsen ikke tilsier at det er nødvendig å gå opp til eksamen i utlandet
 • arrangørstedet er uakseptabelt
 • postgangen til landet det gjelder er for sen eller usikker
 • det er for stor tidsforskjell i forhold til Norge
 • søknaden kommer for sent i forhold til fristen