Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Utvikling av sosiale tjenester i NAV-kontoret

Søknadsfrist:
1. februar 2019
Målgruppe:
Sosialt og økonomisk vanskeligstilte som har behov for sosiale tjenester, og andre som står i fare for å komme i en vanskelig livssituasjon.
Ansvarlig:
Fylkesmannen
Hvem kan søke:
NAV-kontor
Rapporteringsfrist:
1. februar 2020

Arbeids- og sosialdepartementet har bevilget midler over Kap 0621 post 63, for å stimulere til utvikling av de sosiale tjenestene i NAV-kontorene. Mere informasjon om ordningen finner du på hjemmesiden til NAV.

Publisert 19.12.2018
Søknadsfrist:
1. februar 2019
Målgruppe:
Sosialt og økonomisk vanskeligstilte som har behov for sosiale tjenester, og andre som står i fare for å komme i en vanskelig livssituasjon.
Ansvarlig:
Fylkesmannen
Hvem kan søke:
NAV-kontor
Rapporteringsfrist:
1. februar 2020