Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Serviceerklæring

I saksbehandling og møte med publikum legger Fylkesmannen
vekt på å gi rask og pålitelig informasjon, behandle henvendelser og fatte vedtak raskest mulig, og hjelpe deg til å finne fram til rett person i vår organisasjon. Dette er vår serviceerklæring.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 28.11.2012

I saksbehandling og møte med publikum legger Fylkesmannen
vekt på å:

  • Gi rask og pålitelig informasjon,
    Behandle henvendelser og fatte vedtak hurtigst mulig.
    Gi hjelp til å finne frem til "rette vedkommende" 

Vi forplikter oss til å:

  • Gi tilbakemelding innen to uker om at saken er mottatt, hvis den ikke behandles umiddelbart.samt når den skal være ferdigbehandlet.
  • Fatte vedtak innen tre måneder fra det tidspunkt komplett sak/søknad/ klage er mottatt. 
  • I tillegg til å gi generell veiledning og informasjon, skal vi også informere søker/klager dersom det inntreffer omstendigheter utenfor vår kontroll som kan påvirke lovet fremdrift i saksbehandlingen.
  • Du skal få informasjon om eventuell klageadgang sammen med svaret på din søknad.

Når du søker eller klager er det ditt ansvar å sørge for at saken inneholder de opplysninger som loven krever, og ellers alle relevante opplysninger.

Alle skriftlige henvendelser til Fylkesmannen (også e-post) blir registrert i en offentlig postliste. Postlisten og den skriftlige henvendelse er åpen for innsyn for alle som ønsker det. Unntatt fra innsyn er taushetsbelagte personopplysninger, jfr. offentlighetsloven og personopplysningsloven.

Nærmere opplysninger om hvordan dette fungerer i praksis kan du få ved henvendelse til Fylkesmannens arkivenhet på telefon 33 37 10 00 eller e-post: fmvepost@fylkesmannen.no