Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Presse

Fylkesmannen i Vestfold er en åpen etat, og vi vil gjerne hjelpe deg som er journalist på best mulig måte.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 08.10.2012

Spørsmål om innsyn i dokumenter sendes til fmvepost@fylkesmannen.no

Hvis du vil snakke med noen om saker vi jobber med, kan du kontakte:

Informasjonsrådgiver Reidun Mangrud, telefon 33 37 11 66 eller 91 00 50 37.
Fylkesmann Per Arne Olsen, telefon 33 37 11 14.
Assisterende fylkesmann Bernt Lasse Berggreen, telefon 33 37 11 51 eller 99 50 31 43.
Avdelingsdirektør i Juridisk avdeling Per Arne Andreassen, telefon 33 37 11 54 eller 90 92 11 63.
Utdanningsdirektør Kari Evensen, telefon 33 37 24 27 eller 48 12 52 35.
Avdelingsdirektør i Helse- og sosialavdelingen fylkeslege Jan Arne Hunnestad, telefon 33 37 23 90 eller 922 92 025.
Fylkesmiljøvernsjef Elisabet Rui, telefon33 37 11 78 eller 47 25 87 29.
Landbruksdirektør Olav Sandlund, telefon 33 37 23 80 eller 90 07 61 91.
Fylkesberedskapssjef Jan-Helge Kaiser, telefon 33 37 11 61 eller  91 74 70 44
Administrasjonssjef Jan Erik Glad, telefon 33 37 11 29 eller 488 66 035.

Du kan også ringe resepsjonen vår, telefon 33 77 10 00.

Åpningstid: Kl. 8.00 -15.45 (Sommertid 15. mai -15. september kl. 8.00 -15.00).