Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Honorarer og godtgjøring til eksterne

Har du krav på oppgjør av reiseregning, godtgjøring eller honorar fra Fylkesmannen i Vestfold? Bruk DFØs selvbetjeningsportal til å sende inn ditt krav elektronisk.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 06.06.2014

En mottaker av honorar er en person som ikke er ansatt i en statlig virksomhet, men som likevel skal ha utbetalt et honorar og/eller ha refundert utgifter til reise eller andre utlegg. Eksempler inkluderer verger, representanter, tolker, meddommere, kontrollkommisjonen, eksamensvakter og mange flere. Elektroniske krav gir deg bedre oversikt og sikrer deg raskere utbetaling.

Veiledning til selvbetjeningsportalen finner du her.

Du logger deg på via ID-porten. ID-porten tilbyr følgende påloggingsmuligheter:

Påloggingsbilde fra portalen

I selvbetjeningsportalen kan du også se dine reiseregninger og lønnslipper, og oppdatere din adresse, e-postadresse, telefonnummer og bankkontonummer.

Alle brukere må være registrert i portalen før denne kan tas i bruk. Ta kontakt med din kontaktperson hos Fylkesmannen for å registrere deg som bruker.

Lenke til selvbetjeningsportalen.