Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Miljø og klima

Oppdatert 10.05.2022

Miljøvern er et omfattende fagfelt som dekker alt fra arealforvaltning og forebygging av forurensning til kartlegging av naturmangfold, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorer har et ansvar for å ta hensyn til miljøet i sin egen virksomhet. Statsforvalteren skal bidra til at regjeringens miljø- og arealpolitikk blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunene har en sentral rolle i miljøvernarbeidet. Veiledning og oppfølging av kommunene er derfor en viktig oppgave for oss. 

Vis mer


14.12.2018

Nye skogsområder vernet i dag

Kongen i statsråd har i dag vernet 40 skogområder i Norge og tre av disse ligger i Vestfold. Områdene er St. Hansåsen naturreservat og utvidelse av Sæteråsen naturreservat i Holmestrand kommune, samt Lågabakkane naturreservat i Larvik kommune.


13.12.2018

Handlingsplan mot fremmede arter for Vestfold er ferdig

Vestfold er et "hot-spot" fylke for introduksjon av fremmede arter. Mange av dem er svært skadelige for Vestfoldnaturen. Handlingsplanen skal være et verktøy for fylkesmannen, kommuner og berørte etater i arbeidet med fremmede arter.


13.12.2018

Handlingsplan mot skadelige fremmede arter i Vestfold 2018

Vestfold er et "hot-spot" fylke for introduksjon av fremmede arter. "Handlingsplan mot skadelige fremmed arter i Vestfold 2018" gir føringer for Fylkesmannen, kommunene i Vestfold og andre aktuelle etater, om hvor man bør rette innsatsen de neste årene.


12.12.2018

Kvote for jakt på gaupe og jaktområder i 2019 er fastsatt

Miljødirektoratet har fastsatt kvote for jakt på gaupe i 2019 i rovviltregion 2 som Vestfold er en del av. Rovviltnemnda har fordelt kvoten på tre jaktrområder og satt vilkår for jakten. Jakttiden på gaupe er fra 1. februar til 31. mars.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel

Fant du det du leter etter?

Finner du fram på nettsiden vår? Hvis du ikke har fått svar på spørsmålene dine, vil vi gjerne høre fra deg. Send oss en epost.