Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Tros- og livssynssamfunn

Oppdatert 22.03.2022

Tros- og livssynssamfunn kan kreve tilskudd fra staten. Trossamfunnsloven stiller krav om minst 50 tilskuddstellende medlemmer. Nye tros- og livssynssamfunn må registrere seg før de kan motta tilskudd. Alle samfunnene skal bruke den digitale løsningen til å sende inn søknad om registrering, krav om tilskudd, m.m. Fristen for å kreve tilskudd er utsatt til 9.mars 2022. 

Satsen som brukes for å beregne statstilskuddet var 1 310 kroner per medlem i 2021. Satsen for 2022 er ennå ikke fastsatt.

  • Statsforvalteren i Oslo og Viken behandler alle saker som gjelder samfunn i Oslo og Viken.
  • Saker som gjelder tros- og livssynssamfunn med adresse utenfor Oslo og Viken, blir behandlet hos Statsforvalteren i Agder.

Se mer informasjon om ordningen og bruk av den digitale løsningen.

Vis mer


Publisert 14.06.2018

1. mars er frist for å kreve tilskudd

Krav om tilskudd må sendes innen 1. mars. Denne fristen er ufravikelig.


Publisert 13.06.2014

Tros- og livssynssamfunn i Vestfold

Her finner du en oversikt over tros- og livssynssamfunn som er registrert hos Fylkesmannen i Vestfold. I tillegg til disse, er det andre større tros- og livssynssamfunn som er registrert hos andre Fylkesmenn, de fleste hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus.


Kontaktpersoner

Hjelp til innlogging

For å logge inn på den digitale løsningen trykker du på knappen «Digital løsning for tros- og livssynssamfunn».

Trykk deretter på knappen «Logg inn» øverst i høyre hjørne for å komme videre til ID-porten.

Trenger du ytterligere hjelp eller har en problemstilling du ønsker å melde fra om?