Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Influensa på Brunstad

Flere beboere på akuttmottaket for flyktninger på Brunstad er rammet av influensa. Stokke kommune har satt i gang forebyggende tiltak for å hindre videre spredning, og anbefaler at alle aktiviteter der flyktningene og lokalbefolkningen møtes, blir avlyst inntil videre.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 08.12.2015

Et titalls personer er behandlet hos lege, og har fått konstatert at de er rammet av influensaen H1N1, som også omtales som svineinfluensa. Det bor for tiden ca. 650 personer på Brunstad. Flere har vært syke, men med mildere symptomer.

Vaksiner
Stokke kommune har ansvaret for helsetjenester til flyktningene.

- Vi er allerede i gang med å vaksinere utsatte grupper for å stoppe smittespredningen. Vi har prioritert helsepersonellet som jobber på Brunstad. Det er bestilt flere vaksiner, og i løpet av uka vil vi tilby vaksine til andre ansatte, og til barn og gravide blant flyktningene, sier kommuneoverlege Tore Arne Martinsen.

Det er også satt i gang informasjonstiltak for å begrense smittespredningen, blant annet om viktigheten av god håndhygiene. Kommunen er i kontakt med Folkehelseinstituttet om influensautbruddet, og følger retningslinjene som er gitt.

Avlyser aktiviteter
Det er større risiko for smitte når folk bor tett sammen eller er i tett kontakt. Derfor anbefaler kommuneoverlegen at alle aktiviteter der flyktningene og lokalbefolkningen i Stokke møtes, for eksempel idrett eller aktiviteter for barn, blir avlyst inntil utbruddet er under kontroll.

Mange er beskyttet
Det har forekommet spredte tilfeller av svineinfluensa i Norge de siste årene, og det er også registrert tilfeller ved flere akuttmottak andre steder i landet.

Personer som er vaksinert mot sesonginfluensa ett av de siste tre årene, er beskyttet mot svineinfluensa, da dette viruset inngår i vaksinen.
Enkeltpersoner som ønsker informasjon om influensa og vaksine kan kontakte sin fastlege.