Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Nå kan vi sende digitale brev til deg. Hva bør du gjøre?

I 2018 skal alle brev fra oss til privatpersoner i Vestfold sendes digitalt. Har du husket å opprette en digital postkasse?

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 01.03.2018

I 2017 mottok og sendte Fylkesmannen i Vestfold 67 011 dokumenter. De fleste av disse ble sendt med vanlig brevpost, men vi har hatt digital dokumentutveksling med kommunene i Vestfold.

På landsbasis sender det offentlige ut rundt åtte brev per innbygger i året. Det tilsvarer 40 millioner brev. Å sende disse brevene koster 400 millioner kroner årlig. Dette er penger som kan brukes til andre viktige ting.

Hva bør du gjøre?

Det er en stor fordel å ha en digital postkasse. Nesten 1,8 millioner nordmenn har allerede opprettet en digital postkasse.

Det er ikke nok å ha en vanlig e-post-konto. Vi kan ikke skal sende sensitiv informasjon med e-post, det er ikke sikkert nok. Med digital postkasse får du en sikker løsning for å motta og oppbevare viktig post digitalt. I tillegg kommer svaret raskere fram til deg når du slipper å vente på postgangen. Du har to digitale alternativ å velge mellom.

e-Boks eller Digipost

Du kan opprette en digital postkasse hos e-Boks eller hos Postens Digipost. Det er heilt opp til deg. Fordelene for deg er mange:

  • Du mottar posten med en gang
  • Du har tilgang til posten over alt
  • Du sparer miljøet (mindre papirbruk, færre utskrifter og redusert transportbehov)
  • Både du og vi sparer porto på å velge digital post.

Har du digital postkasse?

Hvis det er lenge siden du har logga deg inn, er det lurt å gjøre det nå for å:

  • Sjekke at kontaktinformasjonen din er korrekt
  • Bestille varsling på SMS eller e-post når du får brev fra det offentlige

Kan du sende digitalt til Fylkesmannen i Vestfold?

Ja. Den sikreste og beste måten du tar kontakt med oss på, er å bruke et digitalt meldingsskjema, «Send sikker melding».

Du logger inn via ID-porten, et felles og sikkert innloggingssystem for offentlige tjenester. Fordelen er at du kan sende (person)sensitiv informasjon gjennom denne løsningen. I tillegg håndterer systemet store vedlegg.

Separasjon, skilsmisse eller mobbing?

Det er verdt merka seg at det finnes digitale løsninger for det meste. Skal du for eksempel melde fra om mobbing i skolen? Skal du søke separasjon eller skilsmisse? Det finnes egne digitale skjema for dette. Alle disse skjemaene er samla i en felles portal. Det finnes også digitale løsninger som gjelder vergemål.

Får du ikke brev fra oss på papir?

Jo, det gjør du hvis:

Systemet vårt er lagt opp slik at dersom du har digital postkasse, sender vi til denne adressen. Har du det ikke, kommer brevet som vanlig brevpost.