Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Tønsberg kommune ute av Robek

Tønsberg kommune står ikke lenger på Fylkesmannens Robek-liste etter at bystyret gjorde vedtak som dekket inn underskuddet fra 2011. Fylkesmannen gratulerer og byr på bløtkake.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 26.05.2016

- Jeg har aldri vært i tvil om at Tønsberg raskt skulle få kontroll over økonomien igjen, sa fylkesmann Erling Lae da han besøkte ordfører Petter Berg og rådmann Geir Viksand på torsdag.

Fornøyd fylkesmann
Fylkesmannen er svært fornøyd med hvordan Tønsberg kommune har løst de økonomiske problemene.

- Det har vært en felles virkelighetsoppfatning blant politikere og i administrasjonen. Alle har løftet sammen, og det har ikke vært noe forsøk på politisk spill, sa Erling Lae.

Han legger til at han ikke frykter at Tønsberg på ny skal havne på fy-lista. Byen er i positiv utvikling, og kommunen har økonomiske muskler, er attesten fra fylkesmannen. 

Ordfører Petter Berg og fylkesmann Erling Lae tar et symbolsk farvel med Tønsberg kommunes tid i Robek-registeret. Varaordfører Bernt Molvær  (t.h.) er med på feiringen.

Kan satse ekspansivt
Ordfører Petter Berg er selvsagt svært fornøyd med at Tønsberg kommune har klart å dekke inn underskuddet og ikke lenger er å finne på listen over ROBEK-kommuner.

- 2015 var et godt år for oss der driftsinntektene var større enn driftsutgiftene. Nå kan vi satse ekspansivt videre med mer sold økonomisk ryggrad, sier Berg.

Imponert over ansatte
Rådmann Geir Viksand kan opplyse at driftsresultatet for 2015 viser et overskudd på 60 millioner kroner, noe som ga et armslag til å betale underskudd fra tidligere år. Dermed er det et hyggelig farvel til Robek

- Hele organisasjonen Tønsberg kommune, med nesten tre tusen ansatte, har i flere år utviklet en nøkternhet og en budsjettdisiplin som har gitt oss gode resultater nå, sier Viksand.

- Jeg er imponert over den solidaritet ansatte har vist for å spare penger og bringe "skuta" på rett kjøl igjen. Det har vært helt nødvendig, og samtidig nyttig for oss, sier rådmannen.

Slettes fra Robek
I onsdagens bystyremøte ble Tønsberg kommunes regnskap for 2015 behandlet. Bystyret vedtok å disponere regnskapsoverskuddet til å dekke inn underskuddet fra 2011. Som følge av dette vil Fylkesmannen i Vestfold nå be Kommunal- og moderniseringsdepartementet om å slette kommunen fra det såkalte Robek-registeret.

 

ROBEK

Robek er et register over kommuner og fylkeskommuner som er i økonomisk ubalanse. Kommuner i Robek må ha godkjenning fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, via Fylkesmannen, for å kunne gjøre gyldige vedtak om å ta opp lån. Fylkesmannen skal også kontrollere at budsjettvedtakene er lovlige.