Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Boligsosial konferanse 2019

Dato:
10. april 2019 11.00 - 11. april 2019 13.00
Sted:
Quality hotel Tønsberg
Arrangør:
Fylkesmannen i Vestfold og Telemark, Aust- og Vest-Agder, IMDI region sør og Husbanken sør
Målgruppe:
De som arbeider innenfor boligsosialt arbeid, sosialt arbeid, barneverntjenesten, flyktningetjenesten, brukerorganisasjoner, eller andre med interesse for temaet

Hold av datoene for konferansen. Program og mulighet for påmelding kommer senere, og vil bli lagt ut på nettsiden til Husbanken.

Publisert 13.12.2018
Dato:
10. april 2019 11.00 - 11. april 2019 13.00
Sted:
Quality hotel Tønsberg
Arrangør:
Fylkesmannen i Vestfold og Telemark, Aust- og Vest-Agder, IMDI region sør og Husbanken sør
Målgruppe:
De som arbeider innenfor boligsosialt arbeid, sosialt arbeid, barneverntjenesten, flyktningetjenesten, brukerorganisasjoner, eller andre med interesse for temaet

Kontaktpersoner

Lenker