Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Forenklede byggeregler fra 1. juli 2015

Fra 1. juli forenkles reglene om søknadsplikt i plan- og bygningsloven. De nye reglene unntar blant annet garasjer på inntil 50 kvadratmeter og tilbygg på 15 kvadratmeter fra søknadsplikt.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 29.06.2015

Reglene gir mer frihet til å bygge, men også økt ansvar for å sjekke at det man ønsker å bygge er i tråd med lovverket. Kommunen kan hjelpe å avklare om søknad er nødvendig.

Direktoratet for byggkvalitet (dibk) har laget en flott temaside om endringene med blant annet veiviseren «Bygg uten å søke». Norsk kommunalteknisk forening (NKF) har utarbeidet nyttige informasjonsark som gir en sammenstilling av byggereglene for ulike byggetiltak. Se lenker!