Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Administrasjonsavdelingen

Administrasjonsavdelingen skal sørge for at embetsledelsen og avdelingsdirektørene har den oversikt som er nødvendig for å utøve godt lederskap i embetet. Avdelingen leverer også en rekke servicefunksjoner til andre brukere av Fylkeshuset.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Avdelingen består av personal- og økonomienhet, IKT-enhet, dokumentsenter, servicetorg  og kommunikasjonsrådgiver.

Aktuelt

Tom Egerhei

Administrasjonssjef
Øivind Hamre

Telefon:
38 17 61 11 /
481 28 024

E-post