Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

TEFA-seminaret 2015 - her er foredragene

Årets TEFA-seminar ble arrangert på Quality Hotel & Resort Kristiansand 12.mars. Seminaret samlet godt og vel 100 deltagere, hvor de fleste ble igjen på overtid til  debatt og spørsmål. Tusen takk til  alle som bidro på åres seminar.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 18.03.2015


TEFA 1985 – 2015. «30 år, kan suksesshistorien fortsette?» var tittelen på årets TEFA-seminar som gikk av stabelen på Quality Hotel & Resort Kristiansand 12.mars. Seminaret ble i alle fall en suksess, med over 100 deltagere og mange interessante foredrag og diskusjoner. Her var både grundige tilbakeblikk på 30 års arbeid mot forsuring, og nyttige diskusjoner om framtidige utfordringer og arbeidsoppgaver.

Fiskeforvalter Dag Matzow holder foredraget «Miljø, politikk og handling. Tilbakeblikk på TEFA» på TEFA-seminaret 2015.
Tidligere fiskeforvalter Dag Matzow holder foredraget «Miljø, politikk og handling. Tilbakeblikk på TEFA» på TEFA-seminaret 2015. Foto: Solveig K. Gonsholt.

Under finner du lenker til fordedragene på TEFA-seminaret 2015.

«Senario skogdød»
Gunnar Abrahamsen, professor emeritus, Norges miljø- og biovitenskaplige universitet (NMBU)

«Senario fiskedød»
Bjørn Olav Rosseland, Professor emeritus, NMBU og Norsk institutt for vannforsning (NIVA)

«Miljø, politikk og handling. Tilbakeblikk på TEFA»
Dag Matzow, tidl. fiskeforvalter Fylkesmannen Aust-Agder

«Skogen og vann, sett med samme blikk»
Frode Kroglund, fiskeforvalter, Fylkesmannen i Aust-Agder

«Vann anno 2015»
Øyvind Kaste, forskningsleder NIVA

«Mange bekker små - gjør en stor Å. Fra helhetlig tenkning til helhetlig handling i 2016-2021?»
Kristin Uleberg, Prosjektleder vannregion Agder, Vest -Agder Fylkeskommune

«Forvaltning av vassdraga våre – sur fortid, men blid framtid?»
Birgit Solberg, fiskeforvalter, Fylkesmannen i Vest- Agder

«Hva er NJFF sin fremtidsdrøm for innlandsfiske på Agder»
Kari Røysland, NJFF region Agder

«Utvikling av innlandsfiske – sett fra rettighetshaversiden»
Gudmund Nygaard, Fishspot

Aktuelt

LOGO-TEFA
TEFA står for Tverrfaglig etatsgruppe for forsuringsspørsmål i Agderfylkene. TEFA har arbeidet i 30 år for å avdekke årsaker til, effekter av og tiltak mot forsuring av Agdernaturen.