Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Varslingstelefon for lisensjegere på ulv og jerv i rovviltregion 1

Det er opprettet en varslingstelefon 51 56 89 00 for hele Rovviltregion 1. Lisensjegerne i regionen plikter å ringe denne om morgenen før lisensjakt starter. Varslingstelefonen omfatter denne sesongen lisenskvotene for både ulv og jerv og vil bli fortløpende oppdatert.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 15.10.2014

Det er for tiden åpnet for lisensjakt på inntil en ulv og 8 jerv i Rovviltregion 1, som Vest-Agder er en del av. Det er et nasjonalt mål at uttak av freda rovvilt som ledd i å holde nasjonale bestandsmål i størst mulig grad skal skje gjennom lisensfellinger.

I vår nettartikkel av 11. september i år er vilkårene for lisensjakt på ulv i Vest-Agder gitt, http://www.fylkesmannen.no/Vest-Agder/Miljo-og-klima/Rovvilt/Lisensjakt-pa-ulv-i-Vest-Agder-fra-1-oktober1/.

Tilsvarende har Fylkesmannen i Sogn og Fjordane en artikkel om lisensjakta på jerv http://www.fylkesmannen.no/Sogn-og-Fjordane/Nyhende/Lisensjakta-pa-jerv-startar-onsdag-109/

Ved innregistrering som lisensjeger er det et krav at jegeren plikter å holde seg oppdatert på hva som står igjen på lisenskvoten i rovviltregionen. Det gjelder også dersom det er aktuelt å nytte lisensjaktmuligheten under annen jakt.

For bedre å imøtekomme denne muligheten er det opprettet en varslingstelefon 51 56 89 00 for hele Rovviltregion 1 hos Fylkesmannen i Rogaland som lisensjegerne i regionen plikter å ringe om morgenen før lisensjakt starter. Varslingstelefonen omfatter denne sesongen lisenskvotene for både ulv og jerv og vil bli fortløpende oppdatert ved behov.

Som det framgår av våre tidligere oppslag plikter lisensjeger å kontakte Fylkesmannen ved viltforvalter (mobil 90 61 94 71) eller Statens Naturoppsyn (mobil 48 25 48 03/ 90 53 37 93) umiddelbart ved felling eller forsøk på lisensfelling.