Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Ulv på viltkamera i Åseral 26. september

Øst i Åseral er det installert viltkameraer som ledd i overvåking av rovvilt i området. Et av kameraene tok flere bilder av ulv 26. september.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 16.10.2014

I de østre deler av Åseral og tilgrensende områder i Aust-Agder har gjennom åra blitt gjort mange observasjoner av store rovdyr, i sær av ulv. Dette er også områder som har opplevd betydelige skader på bufe voldt av freda rovvilt.  Som ledd i overvåking av rovvilt i området er det her installert viltkameraer, og andre dag i årets elgjakt, 26. september, tok et av kameraene bilde av et dyr som anses høyst sannsynlig å være en ulv.

Ulv fotografert av viltkamera i Åseral 26. oktober 2014 - bilde 1

Ulv fotografert av viltkamera i Åseral 26. oktober 2014 - bilde 3

Det pågår lisensjakt i Vest-Agder og øvrige deler av rovviltregion 1, og vi viser til dagens oppslag på våre nettsider om ny varslingstelefon som lisensjegere plikter å benytte.

Folk som observerer dyr som mistenkes å kunne være ulv bes melde fra umiddelbart til fylkesmannen eller Statens Naturoppsyn.

Aktuelt