Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Ulv felt i Åseral 20. juni

En ulv ble felt i Åseral lørdag 20. juni. Vi antar dette er ulven som har vært i området  siden i fjor og som har tatt et betydelig antall bufe i den siste tiden. Skadefellingstillatelsen gjelder dermed ikke lenger.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 21.06.2015

En ulv ble felt av det interkommunale skadefellingslaget i Vest-Agder kl. 23.20 lørdag 20. juni. Fellingen ble gjort på skadefellingstillatelse gitt av Fylkesmannen i Vest-Agder 15. juni .

Ulv felt i Åseral, Vest-Agder, 20. juni 2015. Foto: Statens naturoppsyn.
Ulv felt i Åseral 20. juni 2015. Foto: Statens naturoppsyn (SNO).

Ulven ble felt i Austdalen i Espelid i Åseral, på ca. 120 meters hold. Ulven stod da stille på ei myr med bredsiden til. Statens Naturoppsyn har så langt ikke funnet noe som tilsier noen form for uregelmessigheter ved fellingen. Det ble postet i nærområdet der et lam ble drept av ulven natta før.

Ulven er en hannulv på 39 kilo, var i rimelig godt hold og vil bli sendt til Trondheim for nærmere analyse. Vi antar dette er ulven som har hatt tilhold i området siden i fjor, og som i nyere tid har tatt et betydelig antall bufe i dette området.

Informasjon om den felt ulven er lagt inn i Miljødirektoratets ROVBASE med nummer M407866. I og med at det nå er felt en ulv, gjelder ikke skadefellingstillatelsen fra 15. juni lenger.