Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Lisensjakt på ulv i Vest-Agder fra 1. oktober

Ulv har voldt skader på bufe i Vest-Agder denne beitesesongen, og 26. september ga fylkesmannen skadefellingstillatelse. Rovviltnemnda i Region 1 har åpnet for lisensjakt på inntil 1 ulv i hele regionen som Vest-Agder er en del av, fra og med 1. oktober 2013 og til og med 31. mars 2014.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 27.09.2013

Storviltjegere oppfordres til å registrere seg som lisensjegere i Jegerregisteret.

Fellingsperioden er fra og med 1. oktober 2013 til og med 31. mars 2014. Det tas forbehold om endringer som følge av eventuelle klager. Dersom ulv felles på skadefellingstillatelse kommer denne eller disse til fratrekk på den tildelte lisensjaktkvote. Jegere som ønsker å delta må foreta særskilt registrering i Jegerregisteret Lisensfelling krever grunneiers tillatelse. Forsøk på felling kan bare skje i perioden en time før soloppgang til to timer før solnedgang. Øvrige vilkår er gitt i rovviltnemndas vedtak.

Krav til jegeren
Du må være over 18 år og registrert som lisensjeger for å kunne delta under lisensfelling. I tillegg må du betale jegeravgiften for det aktuelle jaktåret og ha overholdt rapporteringsplikten i henhold til forskrift 18. mars 2005 om forvaltning av rovvilt § 16.

Registreringen skjer i Jegerregisteret www.jegerregisteret.no for hver enkelt rovviltart og hvert enkelt jaktår. Du må gjenta registreringen ved et nytt jaktår, og dersom du ønsker å jakte på andre rovviltarter enn de du i utgangspunktet har registrert. Registreringen er gratis. Fylkesmannen oppfordrer storviltjegere å registrere seg som lisensjegere på ulv, og anbefaler organiserte hjorteviltvald å åpne for mulighet for lisensjakt innen valdgrensene.

For å utøve lisesfelling trenger du grunneiers tillatelse. Utover kravet til registrering som lisensjeger for den aktuelle arten, gjelder regler som for ordinær jakt. Alle artene det er åpnet for lisensfelling av er definert som storvilt, og du må derfor avlegge skyteprøve for storviltjegere, dersom rifle benyttes under felling eller forsøk på felling. Hagle kan kun benyttes under lisensfelling av jerv.

Felling eller forsøk på felling skal uten opphold meldes på telefon til 90 61 94 71 (Fylkesmannen) og 48 25 48 03/ 90 53 37 93 (Statens naturoppsyn).