Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Samarbeid om bedre rypeforvaltning på Agder

Fylkeskommunene og fylkesmennene i Agderfylkene med samarbeidspartnere har arrangert seminar om bedre og mer kunnskapsbasert forvaltning av våre rypebestander.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Fylkeskommunene og fylkesmennene i Agderfylkene samarbeider med fylkeslagene av Norges jeger- og fiskerforbund, verneområdeforvaltningen i Setesdal Ryfylkeheiene landskapsvernområde og Statskog om å få på plass en bedre og mer kunnskapsbasert forvaltning av våre rypebestander.

Samarbeidspartene (faggruppa) holdt et åpent rypeseminar med tittelen"Bedre forvaltning av ryper på Agder" på Revsnes i Byglandsfjord 28. oktober med god og aktiv deltakelse.

Du finner mer informasjon i en artikkel om rypeseminaret "Bedre forvaltning av ryper på Agder" på nettsidene til Vest-Agder fylkeskommune . Der finner du også program for seminaret, deltakerliste og presentasjoner fra foredragene.

Seminaret er en oppfølging av oppstartsseminaret som ble holdt i Bykle høsten 2013

Faggruppa vil umiddelbart følge opp seminaret ved å drøfte forslag til tiltak for å bedre kunnskap om rypebestandene her sør, og for å fremme en bedre og mer bestandsrettet forvaltning over større arealer.

Når bedre forvaltning skal drøftes, vil det være naturlig å trekke erfaringer fra forvaltning av andre arter. Begrepet «rypevald» ble på seminaret brukt til å beskrive forvaltning av ryper bestandsmessig i større landskaper, trolig for første gang.