Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Tillatelser

Når det skal ryddes opp i forurenset sjøbunn eller på land er det svært viktig at arbeidene utføres under fastsatte vilkår slik at spredning av forurensede masser forhindres. Slike tiltak krever derfor tillatelse fra Fylkesmannen, som vurderer om tiltakshaveren har tilstrekkelige avbøtende tiltak for å hindre negative påvirkninger av miljøet.

 

Nye tillatelser (f.o.m. 2015) vil publiseres her:

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 24.02.2015