Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Pålegg etter forurensningsloven

Fylkesmannen er forurensningsmyndighet for mange virksomheter og tiltak, deriblant flere industribedrifter og skipsverft som har forurenset fjordbunnen over mange tiår med aktive utslipp av miljøgifter. Over de siste 15 årene har Fylkesmannen gitt pålegg til flere virksomheter om å fjerne eller kapsle inn betydelig forurenset sjøbunn for å forbedre miljøtilstanden i fjorden. I tillegg ble det gitt pålegg om å rydde opp i forurenset grunn på land.

 

De nyeste påleggene (f.o.m. 2015) vil publiseres her:

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 24.02.2015

Januar 2015:
Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter v/ Kristiansand Eiendom:
Pålegg om å gjennomføre undersøkelser av forurensningstilstanden i sjøbunnen ved Bredalsholmen.