Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

NVE sa nei til Siragrunnen vindkraftverk

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har i dag avslått søknaden om konsesjon for Siragrunnen vindkraftverk i havet utenfor Flekkefjord og Sokndal kommuner.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 13.01.2015

Montasje som viser Siragrunnen vindpark sett fra Kirkehavn på Hidra, Flekkefjord kommune.
Fotomontasje av utsyn mot Siragunnen vindkraftverk fra Kirkehavn på Hidra.

Fylkesmennene i Rogaland og Vest-Agder var blant de fire statlige instanser som i 2013 reiste innsigelse til Havgul sine planer om et stort vindkraftanlegg på Siragrunnen, utenfor Flekkefjord og Sokndal. I vår innsigelse ble det lagt vekt på hensynet til området viktige område for fugletrekk, som produksjons- og oppvekstområde for fisk og hensynet til landskapet.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har 13. januar i år sagt nei til prosjektet. NVE begrunner sitt avslag blant annet i disse nevnte miljøhensynene  i avveiingen med de positive samfunnsmessige  prosjektet ble vurdert å kunne ha. Fylkesmannen er naturligvis svært fornøyd med NVE sitt vedtak.

Les mer om vedtaket på NVE sine nettsider: http://www.nve.no/no/Nyhetsarkiv-/Pressemeldinger/Ikkje-loyve-til-Siragrunnen-vindkraftverk/