Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Kontroll av mottaksanlegg for farlig avfall i Vest-Agder

Alle  mottaksanlegg for farlig avfall vil bli kontrollert av Fylkesmannens miljøvernavdeling i slutten av september.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 20.09.2013

I slutten av september kontrollerer Fylkesmannens miljøvernavdeling alle  mottaksanlegg for farlig avfall. Tidligere kontroller har avdekket mange brudd på miljøregelverket, og miljøvernavdelingen skal undersøke om virksomhetene nå har skjerpet seg.

Farlig avfall skal ikke håndteres på denne måten.
Eksempel på dårlig håndtering av farlig avfall.

Dette er en kontrollaksjon som gjennomføres i samarbeid med alle Fylkesmennene og Miljødirektoratet over hele landet.

- I Vest-Agder har vi ca 15 slike mottak. De fleste av disse vil få besøk av oss, sier sjefingeniør Thore Egeland ved miljøvernavdelingen.