Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv.

Ny forskrift om tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv. trer i kraft 01.01.2015.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 13.01.2015

Les mer om forsrkiften her.