Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Søknad om tilskott til klima- og miljøtiltak i jordbruket 2015

Fylkesmannen i Vest-Agder har i fullmaktsbrevet fra Landbruksdirektoratet datert 15.01.2015 fått tildelt kr 130 000 til klima- og miljøprogrammet for 2015. Søknadsfristen er 10. april.  

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 26.01.2015

Fylkesmannen vil prioritere informasjon, utviklingstiltak, kurs m.m. om følgjande tiltak.