Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Erstatningsordningene

Statens landbruksforvaltning (SLF) forvalter ulike ordninger for erstatning. En oversikt over disse finnes under "Erstatning" i hovedmenyen på hjemmesida til SLF.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 09.09.2013

Noen av ordningene som landbruket i Vest-Agder kan ha nytte av er følgende:

  • Avlingssvikt som følge av klimabetinget skade
  • Tap som følge av offentlige pålegg og restriksjoner
  • Tap av sau på beite
  • Skade av rognebærmøll i eple
  • Naturskade

Mer informasjon om disse ordningene finner du ved å følge lenkene oppe til høgre på denne sida.

Kontakt: Anne Kari Birkeland, fmvaabi@fylkesmannen.no