Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Friluftsliv og tilgjengelighet

Tilskuddet skal stimulere til og gi betaling til foretak som frivillig legger til rette for opplevelse og styrt ferdsel på eller i kanten av jordbruksareal dersom den er i et sammenhengende turstinett.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 18.07.2013

Tilskuddet skal dekke vedlikehold av turstien og kompensasjon for ulempe. Det oppfordres til planlegging i samarbeid med kommune, friluftsråd, historielag m.fl.

Tilskudd til vedlikehold av ferdselsårer i jordbrukslandskapet

Krav til turstien:
• Det kan gis tilskudd til tursti som går over eller i kanten av innmarksareal dersom denne er en del av en sammenhengende merket turvei. Det kan da gis tilskudd til hele veien, også den delen som går gjennom utmark. Lengden av utmarksdelen skal likevel ikke være større enn innmarksdelen.
• Det kan gis tilskudd til hulvei dersom den er en del av en sammenhengende tursti.
• Det skal være samarbeidsavtale for tilrettelagt ferdsel på min. 5 år mellom grunneiere når det er nødvendig for å få sammenhengende turstinett.
• Turstien skal være godt merket og eventuelt skiltet i terrenget.
• Turstien skal være beskrevet og merka av på kart og det skal foreligge plan for tiltak og vedlikehold.
• Turstien kan avmerkes på offentlig kjent turkart.