Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Iveland går foran som et godt eksempel

Under arrangementet Framtidsbygda 2015 i Iveland fikk tilhørerne høre om en betydelig bygdeutvikling i løpet av få år.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 15.05.2015

Årets Framtidsbygda ble arrangert på Birketveit i Iveland. Blant tilhørerne satt mange representanter fra de øvrige kommunene på Agder. Et fullspekket program ga tilhørerne innsikt i hvordan Iveland har lykkes med integrering og utbygging. Dermed går de frem som et godt eksempel hva gjelder bygdeutvikling.


Stolt ordfører: Ordfører i Iveland, Gro Anita Mykjåland snakket om utviklingen som har vært i kommunen de siste årene. Foto: Ole Stabekk

Tvers over veien fra der selve arrangementet fant sted har landsbyen Åkle kommet opp i løpet av seneste årene.  Her er det nå god aktivitet. Utbygger er i full gang med å bygge boliger av massivtre. I tillegg har det blitt ført opp et samlingspunkt i form av et senter som inneholder dagligvarebutikk, kafé og flere andre småbutikker, i tillegg til et bibliotek. Ordfører i Iveland, Gro Anita Mykjåland, snakket sammen med næringssjef Egil Molland om hvilke grep de har gjort for å lokke folk til bygda. Her ble landsbyprosjektet Åkle og en vilje til å utvikle seg trukket frem som sentrale grep. Blant de besøkende på Åkle-senteret var de også tydelig fornøyd med å ha fått et samlingssted. Åkle har fått pilotstatus i Agder Wood, som Fylkesmannen i Vest-Agder har vært en av eierne av.


Samlingspunkt i Iveland: Åkle Senter. Foto: Ole Stabekk

Mot slutten av dagen fortalte Ragnhild Bjåen en historie som kan fascinere de fleste. Hun snakket om det å vende hjem til stedet hvor hun vokste opp etter noen år på farten, og om det å skape sin egen arbeidsplass. I dag driver hun Bjåen Fjellgard og Fjellstove i Bykle kommune. Her vokste hun opp. Foreldrene sto på og jobbet for å få hjulene til å gå rundt i familien. De tok i mot gjester, som var tydelig tilfreds med naturen, vertskapet og omgivelsene rundt. I dag er Ragnhild tilbake og driver gården, slik familien hennes har gjort i flere generasjoner.