Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Andelslandbruk - det nærmeste du kommer å være bonde, uten å være det

Fra onsdag 27. mai – fredag 29. mai vil andelslandbruk stå på dagsorden flere steder i Vest-Agder. Prosjektleder Alexandra Devik i Oikos – Økologisk Norge, vil delta på flere informasjonsmøter og også besøke interesserte gardbrukere.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 07.05.2015


Se lenker for program til de forskjellige arrangementene nederst i saken.

Å dyrke sin egen mat og få kunnskap om hvorledes maten produseres er kjernen i andelslandbruket.
Andelslandbruk har en over 50 år lang historie. Det begynte i Japan og Tyskland omtrent samtidig på 1960 tallet.  I USA var det i 2014 rundt 6200 andelslandbruk. Det første andelslandbruket i Norge ble etablert i 2006. I 2014 var det 16 registrerte bruk i Norge. Interessen er stor og en regner med at nær 30 andelslandbruk vil være i drift fra 2015. Da vil omtrent 2500 være aktive i andelslandbruk. 

Andelslandbruk har også et viktig sosialt aspekt. På gården møtes andelshaverne, gjerne sammen med barn, til dugnad og andre sosiale arrangementer. Det kan gi mer kunnskap om matproduksjon, gi folk mulighet til å føle nærhet til gårdslivet og øke forståelse, interesse og respekt for matproduksjon i landet vårt.Bildet viser grønnsaksdyrking ved Århus gård. Foto: Århus Andelsgård.

Onsdag 27. mai - Temakveld om andelslandbruk på Grønt Senter i Kristiansand

Torsdag 28. mai - Informasjonsmøte i Lyngdal

Fredag 29. mai - Informasjonsmøte om andelslandbruk på Søgne videregående skole