Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

SMIL-ordningen 2015 - tildeling til kommunene

Fylkesmannen delegerer forvaltningen av midler til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) til kommunene med hjemmel i årets fullmaktsbrev fra Landbruksdirektoratet. Merk at det kun er de som er berettiget produksjonstilskudd (PT) som kan motta SMIL-tilskudd i 2015. Kommuner med høy SMIL-aktivitet får mest midler. Ny SMIL-forskrift vedtas i løpet av første halvdel av 2015.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 05.02.2015


Alle fylkene har fått mindre fylkeskvote enn i fjor. Vest-Agder har fått kr 2,0 mill. til spesielle miljøtiltak i jordbruket. Dette er kr 800 000 mindre enn i fjor. Fordeling mellom kommunene er basert på aktivitet, innmeldte behov basert på konkrete søknader, antall tiltak med overskredet arbeidsfrist, reviderte strategier og overordna retningslinjer.

Fylkesmannen ber om at kommunene prioriterer tiltak med best mulig miljøeffekt, og tiltak som bidrar til en aktivitetsfremmende forvaltning av midlene. Det er ønskelig at RMP-prioriteringen synliggjøres i forvaltningen.

Det er lenke til tildelingsbrevet til kommunene og til SLFs fullmaktsbrev i høyre marg.


Bildet viser steinmurer på Lista. Foto: Jan Fredrik Sundt