Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Mat

Oppdatert 08.07.2022

Markedet for lokalmat er voksende, og matproduksjonen skal ivareta forbrukernes ønsker om trygg mat, kvalitet, mangfold og miljøvennlig produksjon. Statsforvalteren er pådriver for verdiskaping og næringsutvikling med utgangspunkt i sunn og trygg norsk mat. 

Fylkeskommunen forvalter tilskuddsordninger som kan bidra til at flere matprodusenter foredler egne råvarer og tilbyr forbrukerne gode matopplevelser. Midler til bedriftsutvikling blir forvaltet av Innovasjon Norge. Næringsutvikling innen matproduksjon er blant annet knyttet til lokal matkultur og lokale spesialiteter, turisme og reiseliv, matkvalitet, helse og kompetanse.

Statsforvalteren samarbeider med andre statlige etater, Innovasjon Norge, fylkeskommunene, kommunene og ulike organisasjoner i dette utviklingsarbeidet.

Vis mer


Sørlandet med eget matmanifest!

Fylkesordførerne og landbruksdirektørene ved Fylkesmannen i begge Agder-fylkene har nå signert et eget matmanifest. Les mer på bloggen "Sørlandet til Grüne Woche". 


Vinneren er klar!

Vinner av Gylne måltidsøyeblikk i Vest-Agder er Audnedal omsorgssenter i Audnedal kommune.


Måltidets muligheter

I forbindelse med konkurransen ”Gylne måltidsøyeblikk” har det vært arrangert inspirasjonssamling. I bunn lå et klart og tydelig budskap om å tenke på de eldre.


Publisert 20.04.2015

Sjømat fra Sørlandet

Marit Bjørgen var blant foredragsholderne under konferansen "Sjømat for Sørlandet."


Publisert 19.09.2014

Det store potetløpet

Hva er tanken bak ‘Det Store Potetløpet’? Skape blest om norsk mat og landbrukspolitikk og synliggjøre viktigheten av kombinasjonen mellom riktig kosthold og fysisk aktivitet for å ha god helse.


Det Norske Måltid 2012

Vest-Agder var med i region Sørpå (Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Buskerud, Vestfold). Det var bare ett nominert produkt fra Agder: Bekkereinskinke av Svart Dalagris fra Haugland Gård, Kvinesdal i Vest-Agder.