Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Landbruk og mat

Mat
Oppdatert 02.01.2023

Den viktigste samfunnsoppgaven til norsk landbruk er å sikre nok, trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket bidrar også til bosetting og næringsliv over hele landet, miljøgoder som bevaring av biologisk mangfold, kulturlandskap og skogens og jordas funksjon som karbonlager. Landbruket spiller også en viktig rolle for å videreføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er et politisk mål å opprettholde et levende landbruk i hele landet. Statsforvalteren skal bidra til at den nasjonale landbrukspolitikken blir gjennomført, ved hjelp av informasjon, forvaltning av virkemidler og lokalt tilpassede tiltak. Statsforvalteren skal blant annet

  • gi råd og bistand til kommunene
  • kontrollere kommunene
  • behandle klager på kommunale vedtak innenfor landbrukslovgivningen
  • arbeide sammen med andre regionale etater og organisasjoner for næringsutvikling innenfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsettinger for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å begrense nedbygging av dyrket og dyrkbar jord og skog

Statsforvalteren veileder også kommuner, organisasjoner, næringsaktører og bønder om mulighetene som finnes i det offentlige systemet. Statsforvalteren støtter opp under aktiviteter knyttet til utvikling og bevaring av regionale matkulturer, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt rettet mot barn og unge.

Andre viktige offentlige aktører innen landbruk er

Vis mer


19.01.2016

Abonner på nyheter fra Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder

For å få nyhetsvarsling på e-post fra det nye embetet, må du bestille dette på den nye nettsiden.


18.12.2015

Du grønne glitrende tre, god dag!

I disse dager omsettes det 1,8 millioner juletrær til en samlet pris på ca. 1 milliard kroner. Norske juletreprodusenter står for nær 85 % av markedet, og på Agder er juletrenæringen i vekst.


17.12.2015

NIBIO har publisert rapport for barkbilleovervåkningen 2015

I rapportens sammendrag kan vi lese at Vest-Agder var inkludert i barkbilleovervåkingen for første gang. Fellefangstene i indre og østre deler av Vest-Agder tilsier at dette fylket bør være en permanent del av barkbilleovervåkingen.


11.12.2015

Jordbruket i Agder og Rogaland 2014 - resultater fra NIBIO sin driftsgransking

I sammenheng med at NIBIO sentralt har sendt ut en pressemelding for driftsgransking i jord- og skogbruk for hele landet, vil de også komme med en del lokale data for Agder og Rogaland.


10.12.2015

Naturskadeerstatning ved flom

I sammenheng med uværet Synne, vil spørsmål om naturskadeerstatning kunne melde seg. Her følger litt informasjon.  


Landbrukspolitiske virkemidler - rapport 2015 og behov 2016

Klikk her for rapport 2015 og behov 2016.


Autorisasjonskurs – plantevern

Flere kurs vinter/vår 2016, både fornyingskurs og kurs for deg som tar «sprøytesertifikatet» for første gang.


Sørlandet med eget matmanifest!

Fylkesordførerne og landbruksdirektørene ved Fylkesmannen i begge Agder-fylkene har nå signert et eget matmanifest. Les mer på bloggen "Sørlandet til Grüne Woche". 


Vinneren er klar!

Vinner av Gylne måltidsøyeblikk i Vest-Agder er Audnedal omsorgssenter i Audnedal kommune.


Fylkesinntrukne rentemidler fra skogfond 2016

Alle som fremmer interesse for, eller utvikling av skogbruket i Vest-Agder, kan søke om økonomisk støtte fra de fylkesinntrukne rentemidlene i fylket.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel