Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Første utbetaling av statstilskudd i kommunereformen – fire kommuner får 100 000 kr

Audnedal, Lyngdal, Mandal og Åseral er kommet så langt i reformarbeidet at hver av kommunene får utbetalt 100 000 kr i tilskudd til innbyggerhøring.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

- Audnedal, Lyngdal, Mandal og Åseral er nå kommet så langt i reformarbeidet at tilskuddet til innbyggerhøring blir utbetalt, sier prosessveileder Dag Petter Sødal.

Dette er de kommunene som oppfyller alle kriteriene for utbetaling, som er aktiv dialog med naboene, utredning/beslutningsgrunnlag, retningsvalg og innbyggerhøring. Flere kommuner vil få sin tildeling etter hvert som de kommer lenger i arbeidet.

Det er flere gode økonomiske virkemidler i kommunereformen, som tilbys i denne stortings-perioden:

  • Engangstilskudd: Kommuner som slår seg sammen får tilskudd av friske midler fra staten på mellom 25 og 95 mill. kr avhengig av hvor mange kommuner som er med og innbyggertallet.
  • Overgangsordning: «Inndelingstilskuddet» betyr at den nye sammenslåtte kommunen får beholde tilskudd som om den fortsatt var flere kommuner i 15 år, og deretter en nedtrapping over 5 år. Inndelingstilskuddet finansieres innenfor rammen i inntektssystemet.
  • Støtte til informasjon og høring av innbyggerne – 100 000 kr pr kommune.

I tillegg vil varslede endringer i inntektssystemet for kommunene kunne ha stor betydning. Disse endringene er planlagt å komme på høring i desember.