Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Kommunereformen

Oppdatert 10.12.2021

Norge har 356 kommuner. Fastsetting og endring av kommunegrenser blir regulert av inndelingsloven.

2020 var det første året for 47 nye kommuner som følge av kommunereformen.

Statsforvalteren skal veilede kommuner, folkevalgte og private i spørsmål om inndelingsloven og prosessene ved grenseendring og grensefastsettelse.

Ved behov kan vi også hjelpe kommuner med å forhandle fram en avtale om økonomisk oppgjør ved grensejustering eller deling.

Vi kan også gjøre lovlighetskontroll med budsjettvedtak etter at utredning om sammenslåing eller deling er satt i gang. 

Vis mer


Første utbetaling av statstilskudd i kommunereformen – fire kommuner får 100 000 kr

Audnedal, Lyngdal, Mandal og Åseral er kommet så langt i reformarbeidet at hver av kommunene får utbetalt 100 000 kr i tilskudd til innbyggerhøring.


Publisert 30.07.2015

Kommunereformen i Vest-Agder - statusrapport

Fylkesmannen har laget en statusrapport for arbeidet med kommunereformen i Vest-Agder.


Publisert 20.03.2015

Nye oppgaver til større kommuner

Regjeringen la i dag fram Melding til Stortinget 14 (2014-2015) Kommunereformen – nye oppgaver til større kommuner.


Publisert 18.02.2015

Fylkesmannens lokale veileder

Veilederen er tenkt som en kortfattet innføring i bakgrunnen for og rammene for kommunereformen.


Publisert 28.08.2014

Ordfører- og rådmannskonferansen 2014

Kommunereformen er hovedtema på Ordfører- og rådmannskonferansen 2014.


Publisert 07.07.2014

Kommunereformen - robuste kommuner for fremtiden

 

Regjeringen vil styrke lokaldemokratiet og gjennomføre en kommunereform. Målet er større og mer robuste kommuner med økt makt og myndighet.