Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Nytt tverrfaglig utdanningsprogram 2014-2016

Tema for kurset er behandling, rehabilitering og oppfølging av mennesker med alvorlige psykiske lidelser og ruslidelser. Undervisningen vil i hovedsak foregå ved Sørlandet sykehus HF, Kristiansand. Veiledning og kollokviegrupper avholdes lokalt.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 07.06.2013