Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Få asylsøkere har tuberkulose

Berre noen få av asylsøkerne som kommer til Norge har tuberkulose. Det er liten fare for å bli smittet.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Alle asylsøkere over 15 år får tatt røntgenbilde for å sjekke om de har lungetuberkulose. Dette er for å kunne gi behandling og stanse eventuell videre smitte.

I praksis er det få som har tuberkulose. Til nå i 2015 er det meldt om 59 tilfelle av tuberkulose som er oppdaget gjennom slike ankomstundersøkelser. Til sammenligning er det kommet nesten 20 000 asylsøkere til Norge så langt i år.

Ankomstscreeninga bidrar også til at risikoen for å bli smittet av tuberkulose her til lands er svært liten.

Les mer hos Helsedirektoratet: Få asylsøkere har tuberkulose

Helseundersøkelse av nyankomne

Når det gjelder screening for tuberkulose, har Folkehelseinsituttet laget informasjon til vertskommuner for asylmottak om hvordan de skal følge opp lungerøntgenundersøkelsen som skjedde ved ankomst. Se under "Dokument".

Mer generelt bør kommunene invitere alle nyankomne flyktninger og asylsøkere til førstegangs helseundersøkelse så raskt som mulig etter ankomst. Veilederen Helsetjenestetilbudet til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente ble nylig oppdatert, og her er anbefalt innhold i denne helseundersøkelsen oppsummert i et eget vedlegg.