Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Utsatt - nye helsekrav for førerkort

Helsedirektoratet har utsatt iverksettelsen av nye bestemmelser om helsekrav for førerkort til 1. juli 2016.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 22.12.2015

Helsedirektoratet og Vegdirektoratet arbeider med nytt regelverk for helsekrav for førerrett etter førerkortforskriften.

Målet har vært å gjennomføre endringene fra 1. januar 2016.

På grunn av behov for flere høringsrunder og andre utfordringer som har dukket opp underveis, må datoen utsettes. Nytt regelverk vil tre i kraft fra 1.7.2016.

Utfordringene er dels knyttet til praktisk og administrativ gjennomføring. En slik omfattende revisjon krever god tilrettelegging på det praktiske plan i tillegg til at det formelle er på plass.

Innholdet i helsekravene vil bli gjort kjent for berørte parter i god tid før reglene trer i kraft.

Helsekravene er basert på EU-direktiv.