Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Utlysning av tilskuddsmidler - Forebygging av uønsket svangerskap og abort

Helsedirektoratet har nå kunngjort utlysing av tilskuddsmidler under Handlingsplan for forebygging av uønsket svangerskap og abort – strategier for bedre seksuell helse 2010-2015: http://www.helsedirektoratet.no/tilskudd/Sider/forebygging-av-uonsket-svangerskap-og-abort-strategier-for-bedre-seksuell-helse-2015.aspx

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 11.12.2014

For 2015 har Helsedirektoratet besluttet å øke rammen til fordeling via fylkesmennene fra 10.93 mill. kroner til 12,5 mill. kroner. Det er totalt 27.177 mill. kroner til fordeling.

Fylkesmannen har ansvar for fordeling av midler til kommunale og interkommunale tiltak. For 2015 har Fylkesmannen i Vest-Agder fått tildelt kr. 425.000,- til fordeling.

Søknadsfristen er 20. januar 2015

Vi minner om at søknader som kommer inn etter fristen kan bli avvist.

Søknaden sendes til: fmvapostmottak@fylkesmannen.no og merkes saksnr. 2014/6406