Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Trondheimserklæringen

For første gang får vi en felles erklæring fra den nordiske folkehelsekonferansen av holdt i Trondheim  26.- 29.august 2914

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 11.09.2014

Nærmere 750 deltok fra alle de nordiske landene under Nordisk folkehelsekonferanse i Trondheim i slutten av august. Det var et bredt spekter av ulike sesjoner og workshops. Hovedtema for konferansen var samfunnsutvikling for helse og trivsel i Norden med stort fokus på politisk forankring og sosial ulikhet i helse. Du kan lese mer om selve konferansen og få tilgang på ulike foredrag på: www.nordiskfolkehelsekonferanse.no

 

For første gang i konferansen historie skulle deltakerne lage en nordisk erklæring på hvordan en ønsker å gi folkehelsearbeidet et felles nordisk løft. Målet er å sette standarden for det fremtidige nordiske folkehelsearbeidet.

Gjennom hele konferansen var det mulighet for alle deltakerne å komme med innspill og delta i egen workshop som jobbet konkret med erklæringen. Her deltok  også  Fylkeslege  Kristian Hagestad , samt deltakere fra andre fylkesmannsembeter. Andre workshops fikk også i oppdrag å sende inn to innspill hver. Personlig kunne en også komme med innspill via nettside. Dette for å skape eierskap og en følelse av forpliktelse til å følge opp.

Den endelig erklæringen er nå offentligjort og kan lastes ned her: