Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Nytt rundskriv om etablererprøven i serveringsloven er revidert

Rundskriv K- 01/2013 omhandler endring vedrørende lovlige hjelpemidler når etablererprøve avholdes.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 30.09.2013