Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Kartleggingstilsyn med kommunenes folkehelsearbeid

Statens Helsetilsyn har besluttet at alle fylkesmennene i 2014 skal gjennomføre landsomfattende tilsyn med kommunenes folkehelsearbeid. Fylkesmannen i Vest-Agder vil gjennomføre tilsynsoppdraget ved å innvolvere samtlige kommuner.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 06.10.2014

I tre kommuner - Hægebostad, Mandal og Songdalen utføres det tilsyn med systemrevisjonsmetodikk. I tillegg gjennomføres det tilsyn i form av egenvurdering i alle kommunene. For ytterligere informasjon se informajonsbrev som er sendt ut til samtlige kommuner.