Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Helse, omsorg og sosialtjenester

Oppdatert 10.05.2022

Alle som trenger det, skal få gode og forsvarlige helse- og sosialtjenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose. Det er i stor grad kommunene og helseforetakene (sykehusene) som tilbyr disse tjenestene.

Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har også ansvar for å føre tilsyn og kontroll med helse- og sosialtjenestene. Mye av tilsyns- og kontrollarbeidet gjøres av Statsforvalteren.

Vis mer


19.01.2016

Abonner på nyheter fra Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder

For å få nyhetsvarsling på e-post fra det nye embetet, må du bestille dette på den nye nettsiden.


04.01.2016

Ny nettside for Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder

Det vil ikke bli publisert flere saker på denne nettsida fra 1. januar 2016. Fra samme dato lanseres nettstedet til det nye fylkesmannsembetet i Aust- og Vest-Agder.


22.12.2015

Utlysning tilskudd - Kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt

Målet med tilskuddet er å styrke kvaliteten i tilbudet til pasienter med behov for lindrende behandling og omsorg, bidra til samarbeid mellom kommuner og frivillige organisasjoner om kompetansehevende tiltak og bidra til ivaretakelse av pårørendes behov. 


18.12.2015

Vellykket fagsamling for frisklivssentalene på Agder

Deltakere fra 26 kommuner og Sørlandet sykehus var samlet i Kristiansand 9. desember 2015.


20.11.2015

Vil du bidra som helsepersonell for asylsøkerne som kommer til Norge?

I en situasjon med høye asylankomster over tid, kan noen kommuner ha behov for bistand for å gi nødvendige helsetjenester til asylsøkere og flyktninger.


Vil du bidra som helsepersonell for asylsøkere som kommer til Norge?

I en situasjon med høye asylankomster over tid, kan noen kommuner ha behov for bistand for å gi nødvendige helsetjenester til asylsøkere og flyktninger.


Stor folkehelseundesøkelse

14 000 mennesker på Agder inviteres til å svare på spørsmål knyttet til helse og trivsel.


Få asylsøkjarar har tuberkulose

Berre nokre få av asylsøkjarane som kjem til Noreg har tuberkulose. Det er liten fare for å bli smitta.


Regjeringen øker bevilgningene til folkehelse

I forslaget til statsbudsjett for 2016 foreslår regjeringen å styrke helsestasjoner og skolehelsetjenesten, øke antall psykologer, heve kompetansen i barnehager og skoler, øke bevilgningene til friluftsliv og mobilisere mot ensomhet.


02.10.2015

Fylksmannen oppfordrer kommunene til å bidra

Det kommer for tiden flere flyktninger til Norge enn vanlig. Hvis situasjonen vedvarer, vil Utlendingsdirektoratet ikke være i stand til å håndtere situasjonen på egenhånd. Fylkesmannen har derfor opprettet en beredskapshendelse og overvåker situasjonen.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel